Szkolenia dla służb mundurowych

Szkolenia dla służb mundurowych

Fundacja Surei No Mon serdecznie zaprasza pracowników służ mundurowych na bezpłatne zajęcia z zakresu sztuk i sportów walki. Szeroki wachlarz zajęć jaki proponujemy, pozwala na wybór dyscypliny odpowiedniej dla charakteru działań danej formacji.

Poza stałymi zajęciami w Centrum Sportu i Kultury Japońskiej, zapraszamy Państwa do współpracy przy organizacji treningów dla zamkniętych grup. zajęcia takie charakteryzują się wysokim stopniem wyspecjalizowania, opracowanym na podstawie Państwa sugestii i dopasowanym do wymagań, jakie stawia służba w różnych rodzajach formacji mundurowych.

Centrum Sportu i Kultury Japońskiej w Łodzi