Rada Fundacji

Członkowie Rady Fundacji Surei No Mon
Jan Paweł Gładys – Właściciel firmy JANG
Krzysztof Janusz Matliński – Szef Zespołu Pomiaru i Kontroli w służbie zapewnienia Jakości FOS Polmo-Łódź SA
Sylwia Małgorzata Matlińska – współwłaściciel firmy Wimat

Centrum Sportu i Kultury Japońskiej w Łodzi