Konto

Zachęcamy wszystkich, dla których ważny jest rozwój młodzieży poprzez wielowiekową tradycję Wschodnich Sztuk Walki i Kulturę Japonii do wpłacania dotacji na konto bankowe Fundacji Surei No Mon.
Fundacja Surei No Mon
ul. Kalinowa 7 m.2
91-348 Łódź

PeKaO SA
49 1240 3073 1111 0010 6828 9381

Środki te przeznaczamy na organizację wydarzeń promujących wartości jakie niesie tradycja i kultura Japonii oraz warsztatów, na których zachęcamy uczestników do aktywnego spędzania czasu w ramach szerokiej oferty organizacji prowadzących zajęcia sportowe i kulturalne.

Centrum Sportu i Kultury Japońskiej w Łodzi